Hittestress

Vanavond weer een interessante avond van CurioUs bij Platform F (Forum Groningen).

Peter Kuipers Munneke en Floris Boogaard gaven mini-colleges over hittestress. Wat doet extreme hitte met ons en wat zijn de oplossingen- of manieren om hittestress te verminderen?

CurioUs haakt met de vierde meetactie aan bij het onderzoek van Floris Boogaard en Allard Roest van de Hanzehogeschool. Ook wij krijgen binnenkort de sensoren om mee te kunnen meten.

ClimateScan is een interactieve web-based applicatie voor internationale kennisuitwisseling over ‘blauwgroene’ projecten over de hele wereld. Het richt zich vooral op de thema’s rond stedelijke veerkracht, klimaatbestendigheid en klimaatadaptatie.