Energieverbruik 2023

De jaarafrekening over 2023 is binnen. De totale kosten over 2023 waren, ondanks een lager verbruik, nagenoeg gelijk aan 2022. We betalen ca € 4.000.- per jaar (€ 333,- per maand) voor gas en elekticiteit. De gasprijs was gemiddeld € 1,70 per m3 (2022: € 1,90) en per kwh stroom was het tarief gemiddeld € 0,41 (2022: € 0,24).

Het gasverbruik bleef met 1.239 kuub netjes binnen het energieplafond wat door de overheid is vastgesteld. We hebben 240 kuub (16%) minder verbruikt dan in het jaar ervoor. De grote isolatiemaatregelen zijn nog niet uitgevoerd. De te verwarmen dagen waren iets minder, echter 2023 had maar 3% minder graaddagen dan 2022. Het is ook dit jaar is het lagere verbruik dus bijna helemaal een gevolg van gedragsverandering.

Van oranje in 2020 (we hoorden bij 30% van de huishoudens met het hoogste energieverbruik) zijn we opgeschoven naar groen. In 2023 horen we volgens mileucentraal bij de 20% huishoudens in Nederland met het laagste energieverbruik (in een vergelijkbare woning).

Het elekticiteitsverbruik blijft wat aan de hoge kant. Een gemiddeld huishouden van gelijke omvang in een vergelijkbaar huis verbruikt 4.440 kwh per jaar (bron: mileucentraal)

We zijn dit afgelopen jaar verder gaan onderzoeken door van veel apparaten het stroomverbruik exact te meten. Daar kwam het volgende beeld uit naar voren.

Het sluipverbruik heeft onze aandacht net als het gebruik van de droger (alleen als het echt niet anders kan). Grote aanpassingen staan nog op de planning met hopelijk in 2024 ruimte om dit ook echt uit te voeren.

In 2023 hebben we de HomeWizard Energy Display aangeschaft, een praktische toevoeging in huis die ons helpt inzicht te krijgen in ons energieverbruik en de kosten ervan. Het apparaatje, geplaatst op een centrale plek, laat ons in één oogopslag zien of we op koers liggen met onze energiedoelstellingen. En het mooie is, als er even niemand in de buurt is, schakelt de Energy Display zichzelf uit om energie te besparen.

Voor het komende jaar willen we wat meer zekerheid m.b.t. de tarieven en hebben daarom ons contract bij Energie VanOns omgezet naar een jaarcontract. Als lid van EcoThesinge is dat een extra voordelig contact met ‘burenkorting’.

Nul op de meter?

Wij wonen met z’n drieën in dit leuke huis. Het energieverbruik was een jaarlijks gegeven. In zo’n relatief oud huis is daar toch niet zoveel meer aan te doen was de gedachte. Maar is dat wel zo? We nemen je graag mee op onze reis naar nul op de meter.

Het verbruik