Januari 2023

Zoals in de vorige post is toegelicht was ons jaarverbruik in 2022 en 2021 lager dan de jaren ervoor. Dit is voornamelijk gerealiseerd door ons gedrag te veranderen. In januari kwam de jaarrekening over 2022.

We betalen over 2022 meer dan in 2021, maar doordat we minder gas verbruikten blijft dat beperkt. Want, vooral de prijs van gas is gemiddeld gezien flink gestegen. Van € 0,95 in 2020 naar € 1,90 in 2022. En, ook omdat de overheid bijdraagt in de kosten werd het uiteindelijke jaarbedrag lager dan waar we oorspronkelijk voor vreesden. In 2021 bestond de jaarafrekening voor € 1.200,- uit overheidsbijdragen, in 2022 was dat € 400,-.

In januari 2023 verbruikten 503 kWh stroom en 190 m3 gas, in vergelijking met vorig jaar januari gebruiken we dus meer stroom (o.a. door de bijverwarming op elektriciteit) en minder gas.

Vanaf december zijn we per apparaat het verbruik gaan meten. Dat levert inmiddels al wat informatie op. Waar we veel verbruik verwachten van de 20+ jaar oude koelkast viel dat mee, maar de evenoude CV met weersafhankelijke regeling viel dan weer tegen. Dat de droger veel verbruikt is geen nieuws en werd bevestigd. 

De komende maanden gaan we de vaatwasser, wasmachine en de werkplekken meten. Daarover later meer.

Nul op de meter?

Wij wonen met z’n drieën in dit leuke huis. Het energieverbruik was een jaarlijks gegeven. In zo’n relatief oud huis is daar toch niet zoveel meer aan te doen was de gedachte. Maar is dat wel zo? We nemen je graag mee op onze reis naar nul op de meter.

Het verbruik