Jaarverbruik 2022

In 2021 hadden we, met name door het aanpassen van ons gedrag een lager energieverbruik dan het jaar er voor. In 2022 daalde het verbruik nog verder. Ook dit wordt bijna volledig veroorzaakt door ons gedrag. We hebben in 2022 nog geen investeringen kunnen doen op het gebied van isolatie of het aanschaffen van nieuwe installaties.  2022 was een wat warmer jaar dan 2021, maar ook als we rekening houden met het aantal graaddagen* is ons verbruik gedaald.

Door het lagere verbruik hebben we de financiële gevolgen nog wat kunnen beperken. Lag de gasprijs in 2020 nog onder 1,- per m3, nu is dat bijna 2,-. Ook de prijs voor een kWh elektriciteit verdubbelde en kost nu 39 cent.  De totale kosten zijn met 30% gestegen. De compensatie van 2 x 190,- en de verlaging van de BTW is hierin al  meegerekend.

Vanaf 2023 geldt het energieplafond. Tot 1.200 m3 gas is de prijs 1,45 en tot 2.900 kWh stroom 0,40. De marktprijs van januari ligt inmiddels al een stuk hoger, de BTW gaat weer omhoog en er verandert het een en ander in de energiebelasting. Moeilijk om een inschatting te maken van de kosten.

Omdat onze contractdatum bij Energie van Ons 1 januari is hebben we niet te maken met gebroken jaren waardoor het effect van het plafond beinvloed wordt. Het jaarverbruik van het gas kunnen we mogelijk onder de 1.200 m3 houden. Voor de elektriciteit is het gat te groot. Wil je weten hoe het plafond er voor jou uitziet: deze tool van Mileucentraal is het mogelijk een inschatting te maken: tool Energieplafond

De kosten blijven onzeker, wij blijven dus voorlopig vooral het verbruik in de gaten houden. Al jaren  maken we gebruik van een p1 meter en het volgen het verbruik met behulp van Enelogic. Daar hebben we dit jaar de p1 meter van HomeWizard aan toegevoegd (deze tip kreeg ik van een dorpsgenoot tijdens de duurzaamheidsmarkt van EcoThesinge). Ook zijn we gaan werken met slimme stekkers die het verbuik meten, waarover later meer.

HomeWizard geeft in een duidelijke app aan alle gezinsleden informatie over het actuele verbruik. Het effect van bijvoorbeeld het elektische kacheltje voor bijverwarming in mijn werkkamer is dus gelijk in beeld. De komende maanden gaan we het verbruik van alle afzonderlijke apparaten verder in beeld brengen. Het voornemen is hier elke maand een kort bericht over te schrijven.

*Eelde stookgrens 18°C

Nul op de meter?

Wij wonen met z’n drieën in dit leuke huis. Het energieverbruik was een jaarlijks gegeven. In zo’n relatief oud huis is daar toch niet zoveel meer aan te doen was de gedachte. Maar is dat wel zo? We nemen je graag mee op onze reis naar nul op de meter.

Het verbruik